حداقل کاری که مهران مدیری کرده این است که نشان داد می توان فرهنگ سازی کرد. کافی است کمی هوش و ذکاوت به خرج داد، مردم را شناخت، علاقه ها و جذابیتها را پیدا کرد و حتا با کمترین هزینه دایرة المعارف جدید ارائه داد! این روزها اگر سریال شبهای برره را ندیده باشی ارتباط برقرار کردن با بعضیها برایت سخت می شود. چند شب پیش با یکی از دوستان شهرستانیم صحبت می کردم. بنده خدا می گفت «این حرفهای عجیب و غریب که مد شده و از شهر شما صادر می شه چیه؟» باز به صدقه سری SMS چیزهایی بهش رسیده بود که البته برایش خوانا نبودند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تازه فکر کنید برای مردم ما که عموما جدی هستند و با طنز خیلی دمخور نیستند (فرض بر این باشد که می دانیم لودگی با طنز چه فرقهایی دارد) این سریال جایگاه خوبی پیدا کرده است. وقتی هم سر حرفها باز می شود می بینی که چه خوب نکته های اصلی نمایش را درآورده اند و زبان برره ای، آنها را از فهم پشت پرده آن غافل نکرده است. به نظر که این خیلی هم خوب است.

به هرحال این سریال موفق است. از بچه های سه تا پیرمردهای هفتادساله را به خود جذب کرده و هرکس با رویکرد خود چیزهایی از آن می گیرد. بگذریم که هرچیز تبعات سوء خودش را دارد و این طبیعی است و به نوع نگرش آدمها بر می گردد (به مهران مدیری چه!) اما می تواند نقطه خوبی باشد برای اینکه به وضوح ببینیم که آدمها تاثیر پذیرند و در قالب مناسب می شود بهشان خوراک داد. این چیزها همه بهانه ها را نقش برآب می کند!

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
من

مهران مديري كه كارش حرف نداره

پونه

بسيار قابل تامل گفتی مثل هميشه. راستی از دوستان عزيزت چه خبر مريم؟