صلاح کار ...

خدایا تقدیرم را دوباره بنویس:کمک کن آنچه تو زود می‌خواهی من دیر نخواهم و آنچه تو دیر می‌خواهی، من زود نخواهم. 

/ 4 نظر / 3 بازدید
عطش شکن

سلام امید که بهارتان بهار باشد[گل]

نیازی

خودپسندى، مانع پیشرفت و رسیدن به کمال است. عیدتون مبارک وسال خوبی پیش روی داشته باشید

نیازی

نگاهم یادباران کرده امشب مراسردر گریبان کرده امشب غم وفریادمن ازاین وان نیست دلم یادرفیقان کرده امشب. کاش دلی می شکست - دعایی پذیرفته می شد وکمی باران به سر زمین تشنه مان می بارید . خدایا رحم کن . به ما ورفتارمان نگاه نکن . گمانم نیست بنده ای که وقتی می رود برای نماز باران چترش را هم ببرد. به کرم وبزرگی خودت نگاه کن. دل زنگار گرفته مان منتظر باران رحمت توست.

عشق های خنده دار

این هم به روی چشم.