طيف آن نور سموات و زمينی بادا
گر بگيري به احرام زهستی پيشی

/ 2 نظر / 3 بازدید
حسین شرافتی

درصورتی که شما اکنون با کامپیوتر کار می کنید می توانید پیامهایت را باوب من به آدرس ‌‌narangestan2006@persianblog.ir یا به E-mail:shrafati175@yahoo.com بفرستی دوستدارتو حسین

ستار

چندين بار اين شعر رو خوندم تا کامل بفهمم خيلی با معنيه