خدایا به ما لقمه ای به اندازه دهانمان بده که نه گلوگیرمان شود و نه آنکه گرسنگیمان دهد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- آمین

 

/ 1 نظر / 2 بازدید