ما هیچ

ما نگاه ...

و دیگر هیچ

/ 1 نظر / 3 بازدید
مهری

عزیز! ... خواستم بپرسم خوبی. با خودم گفتم معلومه که خوبه. مریم همیشه خوب بوده و خوب می ماند. فقط گاهی از کار زیاد خستگی به جسمش راه پیدا می کند که آن را هم خودش می داند تنهایی چطور درمان کند. دوستت دارم[چشمک]