هوا گرم است، خيلی گرم. آب می خواهد. یک لیوان آب می دهم به دستش. می گويم:« ببخشيد. گرم است.»
می نوشد. اشک از گوشه چشمش می چکد. مي گويد:«سلام بر حسين.»

/ 0 نظر / 3 بازدید