امروز رفتیم پیش خانم بهار. پلکهاش متورم بود و صورت همیشه خندانش گرفته. خندید و گفت «بعد از سیزده سال دوباره بابام گیر مامانم افتاد. کنار بابا دفنش کردیم.» همه ساکت بودند. باز هم خودش سکوت را شکست. از این چند سال بیماری و روزهای آخر و چشم انتظاریهاش گفت. بعد هم از کفن و دفن. این شد که هر کس ياد زیر زمین و اون بالا افتاد که من زیاد نفهميدم چه می‌گويند. فقط گوش دادم. اما یک حرف خانم بهار را خوب فهمیدم. گفت «آدم وقتی عزیزی رو از دست میده، ترسش از مرگ میریزه.»
شاید هم مشتاق بشود.

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 0 نظر / 5 بازدید