دلم نمی خواهد تجربه او را یکبار دیگر تو تجربه کنی. تجربه تلخی است. تو نکن.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

روزی که تجربه او شروع شد، فکر می کردیم زیباست و زیبا هم بود. اما یک جای کار ایراد داشت و ما نمی دانستیم. چون خیلی کوچک بودیم. برایمان زیبا بود که او تغییرهای خوبی می کند، چیزهای زیبایی انتخاب می کند، راه دیگری را برگزیده و حتا به خاطرش، به خاطر چیزی که همه می دانیم خوب است، با خیلی از عزیزانش جنگیده است.

حالا هفت سال گذشته. گاهی فکر می کنم هفت سال خیلی کم است برای اینکه خواب عاشقی از سر آدمها بپرد. اما این اتفاق افتاد. حالا می بینی که آن زیبایی ها برایش زشت شده و گاهی نفرت برانگیز. آن روزها نمی فهمیدیم. اما حالا می دانیم که چیزهای خیلی مهم باید ملاک ثابتی داشته باشد. آدمها تغییر می کنند و اعتقادی که بخاطر کسی شکل گرفته باشد، رنگش می پرد.

دلم نمی خواهد تو هم این تجربه را شروع کنی. بعضی چیزها وسیله اند؛ حتا عشق. وسیله است برای چیزی بزرگ تر. لازم است برای راهی که باید برویم. زندگی را شیرین تر می کند و تحمل خیلی سختی ها را راحت تر.

بگذار همه چیز سر جای خودش بماند. هرچند چیزها از هم جدا نیستند، اما یک حرف را هیچ وقت نباید فراموش کرد: همه چیز مراتب دارد. پله ها را یکی یکی به زحمت باید رفت.

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید

چقدر چيز ياد گرفتن دردناکه

زهرا شعبانی

بهش می گم سنگين باش و کمک کن منم باشم ميگه: طاعت از دست نيايد گنهی بايد کرد در دل دوست به هر حيله رهی بايد کرد