ای وفادار... مرا در دامان مهر خویش سکنی ده...

 

آمدی، نبودم

نرفتی اما

آمدم، بودی

رفتم، ماندی

برگشتم، یافتمت

می‌فهمم وفاداری چقدر می‌تواند مهربانانه نمک‌گیر کند.

/ 2 نظر / 2 بازدید
حمیدرض

مارا کبوترنه وفادار کرده است.آزاد کرده است و گرفتار کرده است با احترام لینک شدید