به خدا اعتماد کن

احساسم می گوید باید به تو اعتماد کنم. روزها که می گذرد این حس در من قوی تر می‌شود که تو تنها کسی هستی که همه چیز را می‌دانی و مرا برای خودت آفریدی پس خودخواهی تو برای من سود است نه ضرر...

/ 0 نظر / 44 بازدید