هست کلید در گنج حکیم...

می ایستادم روبروی درب خانه ات. همان خانه ی کاهگلی. ته کوچه ی بن بست.

می ایستادم و حرکت سایه ام را نگاه می کردم. می رقصید انگار به طنازی. دورم می زد. و یکباره محو می شد؛ درست جایی که می رسید به در خانه ی تو.

آنوقت خورشید رسیده بود بالای سر در خانه تو. یعنی که ظهر شده است. و عیش من کامل می شد.

در آن لحظه متولد می شدم. می دیدم که سایه ندارم و مست می شدم. بارها دیده بودم به چشم که وقتی این سایه به سنگفرشِ پادری شده خانه‌ات می رسد، از نگاهم پنهان می شود. فکر می کردم قابل شده باشد و تو پذیرفته باشی اش. راهش داده باشی به سرایت. پایم بر زمین نبود انگار. به خود که می آمدم، روزی دیگر بود و انتظاری دیگر.

سالها می‌گذرند. سایه ام هنوز مثل عقربه قبله نما، صلاه ظهر که می شود، در پای خانه تو محو می شود. و مجنونی دیگر متولد می شود؛ مجنونی که هنوز عصری را به چشم ندیده است.

 

پ. ن.: این پنج متن قرار بود سر آغاز کاری باشد، کتابی، چیزی... نشد. همه فضا در "کوچه لیلی" می گذرد...  قصه مال سه سال پیش است البته. دیشب که داشتم فایلهایم را زیر و رو می کردم، دیدمشان. وقتی خواندم، باز حالم خوب شد. گفتم شاید بد نباشد بگذارم اینجا.

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
آفـتابـــــــ گـردان

بسم الله الرّحمن الرّحیم سلام[لبخند] خیلی دوست دارم قلمتان را خیلی و همیشه دوست می دارم که روزی شما هم بخوانیدم و نقدم کنید همیشه می خوانمتان هر چند بی صدا در پناه خدا باشید *** جنس این نوشته ها عجیب است می ترساندم در حالی که شور می آفریند در جان جوانم

بسیار زیبا بود توصیف قصه های حوالی خانه کاه گلی ته کوچه بن بست...