حکمت امیر

حکمت اسباب رشد و تعالی آدمی است.

حکمت نگهبان آدمی است.

حکمت را فراگیر. از هرجا و هر که ممکن است. چه بسا که در سینه منافق هم حکمت باشد. در آنجا آنقدر بی‌تابی می‌کند و پرپر می‌زند تا در جایگاه اصلی خود، در سینه مومن قرار بگیرد.

دلها مانند بدنها خسته می‌شوند. با حکمتهای نغز به دادشان برسید.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید