بس دانی و خندانی

 

«سیم دندانک و بس دانک و خندانک و شوخ 

                                        که جهان آنک بر ما لب او زندان کرد 

لب او بینی گویی که یکی زیر عقیق  

                                        یا میان دو گل اندر شکری پنهان کرد»

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
مهاجر

آفرين‌ [بر] ولوالجي‌ [ابوعبدالله محمد بن صالح]كه‌ از ميان‌ همه‌ شاعران‌ غزلسراي‌ تاريخ‌ ادبيات‌ ما تنها اوست‌ كه‌ گويي‌ از ميان‌ زيبايي‌هاي‌ محبوب‌ «بس‌ داني‌» او را نيز دريافته‌ است .... اوایل فکر میکردم اگر شعری را بدون آدرس آورده اید یعنی اینکه سروده خود شماست ولی کم کم فهمیدم که باید پی اصلشان بگردم. آدرس بدهید بهتر نیست؟

مریم برادران

معمولا اگر شعر از خودم نباشد می‌گذارمش توی گیومه. اغلب هم از حافظ است. کم ژیش می‌آید از کس دیگر باشد. مثل حالا.