عروسک زنده

The image    اين عروسك ساخته علم مهندسي ژنتيك است؛ تركيبي از ژن‌هاي خرگوش، شامپانزه و خوك. با استفاده از القاي خواب زمستاني، در جعبه نگهداري مي شود و اين جعبه ضربان قلب و ميزان تازگي آن را نشان مي دهد. در دو مدل يكي با طول‌عمر يك‌سال و يكي با طول‌عمر سه‌سال ساخته شده است. قيمت این عروسکها هنوز مشخص نيست و تنها به صورت آزمايشي در اختيار اعضاي شركت قرار گرفته‌است.

اين موجود زنده طوري ساخته شده كه حركات محدودي مانند يك نوزاد داشته باشد. مدفوع بسيار مختصري دارد و غذاي كمي می‌خورد. قدش حدود بيست و قطر هفت سانت است. جثه اش از اين بزرگتر نمي شود. كاملاً درد را حس مي‌كند ولي نمي‌تواند اصوات بلند توليد كند. داري خون عضله و استخوان است. بعد از خروج از جعبه ظرف بيست دقيقه بيدار مي شود و چشمهاش را باز مي‌كند! 
 
منبع :  www.genpets.com 

 
/ 0 نظر / 3 بازدید