«وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ‌ها می‌کند پرهایش سفید می‌ماند، ولی قلبش سیاه می‌شود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است.»

 

پ.ن: اغلب وقتی جمله‌ای چیزی از کسی نقل قول می‌کنم و چیزی درباره راوی نمی‌نویسم، هستند کسانی که بپرسند: منبع؟ و من باز هم دوست دارم کمی به تو فرصت جستجو بدهم.


/ 4 نظر / 4 بازدید
خانه به دوش

"و محبت تنها چیزیست که اسراف آن مسرف را آسمانی تر میسازد"

مهری

[گل][گل][گل][گل][گل] با خواندن متنهایت دلتنگی ام برایت بیشتر می شود.