چند روز پیش دوستی برایم یادداشتی نوشته بود که به دستم داد. یادداشت لطیفی بود درباره رابطه مان و اینکه چه حسی درباره این ربطه دارد. راستش بین ما دو نفر تفاوت فکری بسیار است اما تفاوت گفتاری اندک.

شاید اگر من هم می‌خواستم چنین یادداشتی بنویسم از همان کلمات و عبارات استفاده می‌کردم. اما مهم تر از کلمات، معنای آنهاست؛ چیزی که به جهان بینی و نگرش ما برمی‌گردد. شاید دو نفر بنویسند «زندگی کوتاه است» و به همین دلیل یکی زندگی «زوربایی» را در پیش گیرد و دیگری خودداری را پیشه کند.

جهان بینی آدم‌ها روش زندگیشان را می‌سازند. شاید به همین دلیل باشد که می‌گویند نوشته‌ها ممکن است با حقیقت نویسنده که در ذهن تو تصویر می‌شود، فرقی عظیم داشته باشد.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
فرنگيس

زندگی قصه مرد یخ فروشی است که از او پرسیدند : فروختی؟ گفت: نخریدند، ولی تمام شد. سلام لطفا برداشت و نظرت رو در مورد جمله بالا بگو ، زیر همین نظر خودم جوابم بدید ممنون