حق محوری

خیلی دوست دارم ی روز یاد بگیریم چیزهایی مهمتر از من و تو و حتا دلبستگیهامون وجود داره؛ اونقدر مهمتر که رابطه ها را میتونه تغییر بده. این به زاویه نگاهمون و دور شدن از منیت و به پذیرش محوری خارج از ما برمیگرده. شاید اون روز همدیگر را بیشتر دوست بداریم، بهتر کار کنیم و بیشتر از زندگی لذت ببریم.

/ 0 نظر / 4 بازدید