مجنون سر در گريبان داشت. افسار اسب را به دست گرفته بود و مي‌آمد. ليلي گفت: كجا مي‌روي؟ مجنون گفت: پي ليلي. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ليلي نگاهش كرد و مجنون رفت. ليلي تا جايي كه ‌چشم كار مي‌كرد، نگاهش را دوخت به كوزه شكسته محنون و از دلش آب ‌ريخت در كاسه چشم. مجنون مي‌رفت، سر در گريبان. ليلي كاسه آبش را كه زلال‌ترين بود، بدرقه راه او مي‌كرد. ليلي ديگر چيزي براي از دست دادن نداشت. ليلي سبك بود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید