پنج سال پيش درست همچين روزي منوچهر مدق شهيد شد. آن روز هم چهارشنبه بود؛ دوم آذر 79.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
me

و چه عجيب است که درست من از چهارشنبه شروع کردم به خواندن اينک شوکران منوچهر مدق . وچه عجيب که اين مطلب را خواندم چون عجيب بود که ميلی با ادامه کتاب نداشتم .