برای یاس کوچولو

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فرشته می گوید خدا نعمت های بزرگ و هدیه های خوب دنیا را برای آدمهای خوبش گذاشته که طعم شیرین آنها را بچشند و گوارای وجودشان بشود.

طعم نوه دار شدن، آن هم نوه اول، باید خیلی دلچسب باشد. پدربزرگ و مادربزرگ ها اینطور می گویند. دیروز فرشته مادر بزرگ شد. اگر منوچهر بود، حتما طعم این مغز بادام لذیذ در دهان فرشته بیشتر می آمد.

شاید همه لحظه هایی که فرشته کنار تخت یاس کوچولو ایستاده یا نشسته است و احتمالا دنبال شباهت او با پدربزرگ می گردد، منوچهر هم هست و حتما اولین اذان را خودش در گوش او خوانده است.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید