می خواستم بروم خانه یکی از دوستانم. یک دختر دو سال و نیمه دارد که تا حالا ندیده بودمش! تعریفش را زیاد شنیده بودم که «مینو یک فیلسوف است.» هرچند همه بچه ها فیلسوفهای واقعی هستند اما همه می گفتند او فرق دارد. می خواستم برایش چیزی ببرم که باب میلش باشد و بتوانیم زودتر دوست شویم. خیلی فکر کردم و آخر یک مداد که سه رنگ داشت و یک پازل ویولن (از آنهایی که باید قطعات را سر هم کنیم) برایش خریدم. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مینو وقتی هدیه هایش را دید، اول همینطوری نگاهشان کرد. بعد گفت: «اتفاقا دفتر نقاشی نداشتم.» فکر کرده بود بسته پازل دفتر نقاشی است. شاید هم منطقی این بود که یک مداد سه رنگی با دفتر نقاشی همراه باشد. برایش گفتیم که نه، این پازل است و .... بعد کاغذی را که توی بسته پازل بود برداشت. پشتش سفید بود. گفت: «ا، این هم دفتر نقاشی.» و شروع کرد به کشیدن.

خلاصه من و مینو با هم اخت شدیم و درباره خیلی چیزها که دوست دارد باهم حرف زدیم. اما من یک چیز مهم را فراموش کرده بودم که اگر یادم بود اینقدر فکر نمی کردم و این همه بیهوده فسفر نمی سوزاندم. و آن اینکه: فیلسوفها هم اسمارتیز و بلال دوست دارند.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
yegane

چرا بايد نظر بديم وقتی هيچ کی ما رو تحويل نمی گيره؟! خوب اينو هم غير فعال کن دختر خوب!