بعضي گلها و گياهان در سايه رشد مي‌كنند و بعضي در ظل آفتاب، بعضي در يك باغچه كوچك اما خلوت و بعضي در باغي بزرگ. بعضي هم فقط همين كه دور و برشان روشن باشد و از پشت پنجره نوري بيايد، برايشان كافي است.

بعضي گلها و گياهان خيلي حساس اند، هوا به هوا كه مي‌شوند زود خشك مي‌شوند. بعضي مقاوم ترند، خودشان را وفق مي‌دهند. كاكتوس بايد در بيابان بماند، در يك تنهايي غريب. خودش هم آبش را از زير خاك، صدها متر دورتر از جايي كه هست، پيدا مي‌كند.

همه شان گل اند، با خصوصيات و زيباييهاي خاص خودشان. آدمها هم اينطوريند. اگر بشناسيشان و بداني با چه چيزي رشد مي‌كنند و بالنده مي‌شوند، بهتر مي‌تواني در كنارشان زندگي كني، دوستشان بداري و رشدشان بدهي و خودت هم لذت ببري و لذت بدهي. همه اينها اما منوط است به اينكه اول بداني خودت چه طوري هستي و با كدام يكي از اين شرايط بهتر رشد مي‌كني. (خودخواهي هم چيز بدي نيست!)

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
زهرا شعبانی

ما تو يه جا نمی تونستيم باشيم .مقاومت و نور و ريشه و...

راحله

به من بگو مریم ! درکویر با آن شرایط چه می تواند بروید جز ....

حميده

سلام من از خواندن نوشته هايت سير نمی شوم