از وقتی مترو راه افتاده و تا نزدیک خانه ما آمده، از دود و ترافیک خیابان راحت شده ام. دیرتر از خانه بیرون می آیم و زودتر به خانه می رسم. کلی خوش به حالم شده. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اما مترو فرهنگ خاص خودش را دارد. عشق سرعت است. از مظاهر جامعه یه جورهایی دور می شوی. مسافرها هم زیاد با کسی دمخور نمی شوند. چون زود به مقصد می رسند و این فرصت کوتاه، وقتی برای آشنایی و باب گفتگو را باز کردن، باقی نمی گذارد. تقریبا هرکس سرگرم کار خویش است، یا با موبایلش بازی می کند یا چرت می زند یا مسیر ایستگاهها را مرور می کند.
به هرحال هرچیز معایبی دارد و مزایایی. فعلا مزایای آن به من چسبیده و حاضر نیستم لذت آهستگی را با ذلت سرعت بی رونق بدون پنجره زیر زمین مترو بفروشم!

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید