عيساي مريم گفت: بارالها اي پروردگار، تو بر ما از آسمان مائده‌اي فرست تا اين روز براي ما و بركسانيكه پس از ما آيند روز عيد بزرگي گردد و آيت و حجتي از جانب تو براي ما باشد كه تو برعالميان بهترين روزي دهندگاني. خدا فرمود: من آن مائده را براي شما مي‌فرستم ولي هر كه بعد از نزول مائده كافر شود وي را عذابي كنم كه هيچ يك از جهانيان را نكرده باشم. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و ياد كن كه خدا به عيساي مريم گفت: آيا تو مردم را گفتي كه من و مادرم را دو خداي ديگر سواي خداي عالم اختيار كنيد؟ عيسي گفت: خدايا تو منزهي. هرگز مرا نرسد كه چنين سخني بنا حق گويم چنانچه من اين گفته بودم تو مي‌دانستي كه تو از سرائر من آگاهي و من از سر تو آگاه نيستم همانا تويي كه به همه اسرار غيب جهانيان كاملا آگاهي. من به آنها هرگز نگفتم جز آنچه تو مرا امر كردي كه خداي يكتا را بپرستيد كه پروردگار من و شماست و تو خود آگاه و گواه و ناظر بر مردمي مادام كه من در ميان آنها بودم و چون روحم به قبضه تصرف گرفتي باز تو خود نگهبان و ناظر احوال آنان بودي و تو بر همه خلق عالم گواهي.

 

مائده/117-114

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
niusha

بيايم مهربانی را چون آب رودها در لحظه لحظه بودن جاری سازيم ‌بيايم دوستی را چون پهنای اقيانوسها بی کران سازيم ، ‌بيايم دوست داشتن را چون گلهای بهاری در باغ جان و دل سبز نگاه داريم ، بيايم دوست داشتن را همراه نفسهايمان سازيم سال نو می تواند برای تو شادی و آرامش بياورد و نيرو و تشويقی برای دنبال کردن روياهايت تومی توانی سنگينی ديروز را فراموش کنی ، ‌و روی مسيری که در پيش داری تمرکز کنی ‌که قلبت و نور اميد ‌تو راهدايت می کنند تو ممکن است زيبايی را در هر چيزی پيدا کنی و ياد خدا را در هر قلبی

sutinevis

قالب و لوگو خواستی در خدمتيم.