برای دیوانگان یک جمله کافی است

در گوش بانو گفته بودی «بگو، برای الماس شدن صیقل لازم است...»

این روزها بسیار فکر می کنم کربن بودن چقدر تلخ است....

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
عربی

هر کسی برای الماس شدن اندازه ای دارد. خدا اندازه مان را نگه دارد خویش را دیدیم و رسوایی خویش امتحان ما نکن ای شاه بیش ابتلایم می کنی آه الغیاث ای...