عشق یا حسد: جز این دو راهی به سوی تو نیست.

عدالت، یتیم نوازی، شجاعت، شوخ طبعی، اشک خوف، اخوت با نبی، گفتگو با چاه... کلیدواژه های تقویم زندگیت مرا به وسعت بودنت حیران می گذارد، وسعت مردی که نه دنیا تاب داشتنش را آورد و نه مردم زمانه توان تحمل انسانیت او را. 

کنار تو ماندن جز عاشقی کردن راهی دیگر باقی نمی گذارد. چرا که حیرت بدون عاشقی، حسدی می شود پر کینه که جایی زهرش را می ریزد، در محراب نماز یا صحرای کربلا. 

/ 2 نظر / 5 بازدید
Nafas

ای آسمان به سوز دل من گواه باش ، كز دست غم به كوه و بیابان گریختم‎ ‎داری خبر كه شب همه شب دور از آن نگاه ، مانند شمع سوختم و اشك ریختم؟ عیدتون مبارک...[گل]

.

علی ممسوس فی ذات الله خودت را سفت بگیر زمین نخوری