مذهب در است و هنر پنجره...

"هنوز از خستگى راه نیاسوده وارد عالم برزخ که کثرت انفسیّه است مى‏گردد. در اینجا به خوبى مشاهده مى‏کند که مادّه و کثرات خارجیّه در درون خانه طبع او چه ذخائرى به ودیعت نهاده بودند، این‏ها همان موجودات خیالیّه نفسانیّه هستند که از برخورد و علاقه به کثرات خارجیّه به وجود آمده و جزء آثار و ثمرات و موالید آن به حساب مى‏آیند. این خیالات مانع از سفر او مى‏شوند و آرامش او را مى‏گیرند... فیلم بیشتر، کثرات انفسیه بیشتر، صعود برزخی کندتر."

این نظر دوستی است بر یادداشت قبلی بنده. البته قابل تامل است. بارها برایم اتفاق افتاده که وقتی در یادداشتی درباره کتابی خاص یا فیلم یا تئاتر و به طور کلی هنرهایی می نویسم که دوستشان دارم یا نظری می نویسم که احتمالا از نظر دوستی به این بنده حقیر نمی آید، از اینجور یادداشتها که گاهی هم خصوصی نیستند دریافت کنم. اما بارها نوشته ام و باز هم می نویسم: همه اینها درست، اما اگر فیلم را فقط برای تفنن دید و سرگرمی، اگر کتاب را از سر فراموشی خواند و اگر و اگر و اگر، مثل نمازی که اگر بدون قصد قربت خوانده شود، نتیجه اش همان چیزی است که شما نوشته اید. اما گاهی اینها ابزارند، ابزاری برای من که میخواهم بیندیشم و بیاموزم و بشناسم و حرکت کنم. ابزار بهتری برای من که انسانی معمولی، عام، آماتور و دوست دار فرهنگ و هنر هستم می شناسید معرفی فرمایید. متشکرم.

یادمان باشد اینجا دنیاست و برای ارتباط برقرار کردن ابزارهای دنیایی خودش را دارد که باید شناخت، سره را از ناسره تشخیص داد و عمل کرد. هیچ چیزی هم در این دنیا کامل نیست. اما گاهی می شود همین دنیای ناکامل را به جایی قابل تحمل برای گذر چند ساله تبدیل کرد و توشه ای ناچیز هم برای خود دست و پا کرد. البته هرکس به اندازه خودش. من کوچک هم اندازه خودم را دارم.

 

/ 1 نظر / 34 بازدید
كندو

متن ادبي و فلسفي دوست عزيزمان گيراتر از آن است كه بتوان با چيدن واژگان آن را بسط داد. بله همانطور كه اشاره كرديد لازمه زيستن در هر مكان و زمان شناخت اسباب و لوازم را در پي دارد و مي توان به راحتي ادعا كرد بدون شناخت و بدون به كارگيري ره به جايي نخواهد برد.