وقتی نیست ...


 

 

دو کوچه آنطرف تر از خانه ما، خانه‌ای در حال ساخت است. مقدار عقب نشینی آن باید دو متری باشد. چند روزی است که یک خانواده دو نفره در این فرو رفتگی چادر مسافرتی خود را برپا کرده‌اند و اثاث خانه‌شان هم روبروی این چادر -در پیاده رو- زیر پارچه‌های رنگ و وارنگ جمع شده است. نمی‌دانم شب عیدی از خانه بیرونشان کرده‌اند یا قصه چیز دیگری است. هر روز صبح که از میان خانه این زوج رد می‌شوم یاد فیلم بانو می‌افتم.

چند سال پیش هم مشابه این بساط در این اطراف پهن بود. قصه آنها دو سالی طول کشید. مهاجر بودند و آمده بودند تا دلی را بسوزانند و نمی‌‎دانم چه شد که ناپدید شدند. شنیدیم که شهرداری به آنها سقفی داده و عاقبتشان به خیر شده است. نمی‌دانم البته این حرف چقدر صحت داشت.

به هرحال قصه این است که در هر دو خانه (چه آن خانه قدیمی و چه این خانه)، چادرنشینان مردمی سالم و تنومند و کاملا با آرامش بوده و هستند! و این سئوال آزاردهنده که خب این تن را چرا به کار نمی‌اندازی، بی‌جواب مانده‌است.

انگار عزتمان در حال رنگ باختن است. دیگر نگاهمان به کار، انجام یک امر مقدس نیست. یا کار می‌کنیم که بیشتر داشته باشیم و مصرفمان بالا برود، یا کار می‌کنیم که وقتمان پر شود. در غیر اینصورت هم اگر کسی باشد که دلی بسوزاند و چیزکی کف دستمان بگذارد که چه بهتر. ارزش کارمان را هم تنها با ریالی می‌سنجیم که باید صرف مزخرفات دلخواهمان شود.

راستش هر روز صبح که این زوج با خانه دوپاره را می‌بینم، این فکر در من قوت می‌گیرد که خشونت هم گاهی چیز خوبی است....

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0