وقتی نیست ...


 

 

دو سال پیش با موسسه‌ نجوا آشنا شدم. فعالیت رسانه‌ای فرهنگی می‌کردند. فضای کار، جدا از نوع کارهایی که انجام می‌دادند، برایم خیلی جذاب بود؛ یک جور اخلاصی داشتند که کمتر در جایی دیده بودم. البته من بیشتر با  مسئول آنجا برخورد داشتم و زیاد وارد کار نشدم. چند جلسه‌ای که باهم صحبت کردیم خیلی چیزها از او یاد گرفتم. آدم پحته و سفر کرده‌ای بود و جالب‌تر اینکه ادعایی نداشت و البته می‌دانست دقیقا چرا دارد این کارها را می‌کند.

متاسفانه نتوانستم همکاری کنم. یک مجله می‌خواستند راه بیندازند که نشد. بعد کار دیگری تعریف شد که برخورد به قبول شدنم در دانشگاه و چون تعداد واحدهام زیاد بود (١٩واحد ترم اول کارشناسی ارشد!) و هنوز نمی‌دانستم قرار است چه بشود، عذر خواستم و دیگر نرفتم.

چند روزی است که هی یاد آنجا می‌افتم. نمی‌دانم چرا. دوست دارم بدانم چه می‌کنند و نتیجه کارهاشان چه شد اما خیلی روی ارتباط دوباره ندارم. امروز یک sms تسلیت دریافت کردم که شماره‌اش را نمی‌شناختم. وقتی پرسیدم، فهمیدم که از موسسه نجواست! برایم جالب بود. کمی جا خوردم اما عجیب نیست چون قطعا دلها به هم راه دارند.

می‌گویند سلام فقط در حضور معنا دارد و ما هر روز در نماز بارها و بارها به کسانی سلام می‌کنیم که دوستشان داریم و احساس می‌کنیم چقدر از آنها دوریم. سلام می‌کنیم و نمی‌دانیم دلمان گره می‌خورد؟ این طور که می‌گویند آنها همیشه یاد ما هستند، چه می‌شود که گاهی فراموششان می‌کنیم و دلشان به دلمان راه نمی‌یابد؟

حالا بگو ببینم می‌شود این روزها که دلت پر می‌کشد تا حرم امام رضا (علیه السلام) و زمزمه می‌کنی با او، نشنود و تو را به یاد نیاورد؟

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0