وقتی نیست ...


 

کمتر کسی بود که فرامرز حجازی را نشناسد؛ بچه پر جنب و جوشی که سرش درد می‌کرد برای فعالیت دانشجویی. شعرها و گله‌های بی‌ریایش در جلسه‌های مختلف را خوب به یاد داریم. به نظرم نگاه منتقد و جسورش ستودنی بود.

بعد از فارغ التحصیلی، مدتی دبیر صفحه ادبی روزنامه دانشگاه بودم. طرحی برای مصاحبه با بعضی فارغ التحصیلان داشتم که به نظر خوب جواب داد و استقبال شد. یکی از مصاحبه ها با او بود. یادم هست آن روز بعدازظهر که رفتم خانه‌شان، با چه شور و حرارتی از فعالیتهایش در دانشگاه تعریف می‌کرد. چقدر خاطره داشت. بعد هم از ازدواجش گفت و ادامه تحصیلش و پایان نامه‌ای که پر از تحلیل شرایط روز و آینده بود. حرفمان تا شب به درازا کشید تا اینکه همسرش هم رسید و جمعمان کامل شد.

شعرهایش را همیشه مشتاقانه می‌خواندم. شعر انقلاب تا آزادیش را همه شنیده بودند و به اتفاق دوست داشتند. شاید با خیلی از عقایدش مخالف بودم اما از صراحت و جسارت فوق العاده خوشم می‌آمد. حتا اگر از کسی دلخوری داشت، به راحتی می‌گفت. پشت سرش حرف و حدیث کم نبود. البته طبیعی به نظر می‌رسد، آدمی که همه جا هست، از انجمن شعر تا انجمن اسلامی، باید هم نشود از کنارش بی‌تفاوت گذشت. همه اینها دردهایی می‌شدند بر دل لطیف او که با زبان آتشین و لهجه شیرینش می‌گفت و می‌گذشت.

از هفته پیش با ایمیل و اس.ام.اس دوستان شنیدم که گرفتار بیماری سختی است. اینطور که می‌گویند متاسفانه مشکل گوارشی او جدی است. امیدوارم زودتر از چنگ این درد هم خلاص شود و در کنار ملیحه عزیز باز به آرامش برسد. دعا کنید...

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0