وقتی نیست ...


 

به اندازه از جا بلند شدن نه، حداکثر به اندازه یک پلک زدن.

1

چند وقتی است که تصمیم گرفته‌ام غر نزنم و هی از هرچیزی ایراد نگیرم. اگر می‌توانم کاری کنم و الا حداقل دهانم را ببندم و به زندگی خودم و خودم برسم. احساس می‌کنم این بذر ناامیدی و نگاه منفی بدجوری در دل همه‌‍‌مان خانه کرده و مانع حرکتمان شده. نه اینکه نگاه انتقادی را کنار بگذاریم، اما انتقادی که جز بذر تلخی، سودی ندارد، آفت است. من نمی‌خواهم اینطوری باشم.

2

یکی از همکارانم چند ماهی است تغییرات شگرفی در رفتارش ظاهر شده. آدم تکرویی بود، اما چند ماهی است که سعی می‌کند در کارها مشورت کند و همراهی کند و همفکری بگیرد و به نظر همکارانش اهمیت بدهد و .... راستش هنوز گاهی شک می‌کنم که چه شده؟ یعنی واقعا توبه کرده؟ امروز موضوعی پیش آمده بود و او چنان به حرفهایمان اهمیت داد و نظر نهایی را منوط به نظر ما کرد که کپ کردیم. خب آدمها تغییر می‌کنند. این که تعجب ندارد. خوب بودن اگر کار آدم نباشد از پس کی برمی‌آید؟ به تازگی احساس بهتری داریم از بودن کنار هم.

3

امروز که به دوستم زنگ زده بودم، گوشی را پسری برداشت. شک کردم «یعنی حامد بود؟»

پرسیدم. گفت پسرم حامد بود دیگه!

یعنی اینقدر بزرگ شده؟

باورم نمی‌شد. همیشه او را همان کودک تخس نیم‌وجبی تصور می‌کردم. چند سالی است که ندیده‌امش. یعنی آدمها اینقدر زود بزرگ می‌شوند؟ «چیه؟ فکر کردی هنوز هم اگه اومدی خونه‌مون، باید کتاب فسقلی و شیطنت‌هاشو برای پسرم بیاری؟!»

چقدر همه چیز در حال تغییر است. چطور می‌شود ثابت ماند و زندگی کرد؟

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0