وقتی نیست ...


 

امروز داشتم فکر می کردم، اگر امام بیاید، آن روزها چه جوری است. احتمالا مدتی همه گیج و منگ یا آماده به یراق اند و به دنبال ادای فرمان و یاری او. بعد هم که اوضاع آرام شود، همه آنقدر تشنه شنیدن و کار کردن هستند که شاید خیلی از مشکلات در آن زمان اصلا دیده نشود و به چشم نیاید. آنقدر سئوالهای بی جواب داریم که تا بیاییم به آنها برسیم، خیلی از چیزها دیگر برایمان پیش پا افتاده و ناچیز تلقی می شود. بعد هم باید راههای زیادی را پیمود و درهای علم را یکی یکی باز کرد.

همیشه فکر کرده ام، تا دنیا دنیاست، آدم آدم است و گرفتار خویشتن. شاید عقلها در آن روز رشد کرده باشد که این نتیجه تقوا و روشن بینی است - و البته به وضوح و به اقتضای سیر تکوین این الزامی است- اما به هرحال اینجا دار دنیاست و آدمی پایش روی زمین است. مطمئنا حضور خورشید منافعی دارد برای بشر که از پشت ابر بودنش عالی تر است. همین که کسی هست که جواب سئوالت را می‌دهد، تو به راحتی می توانی به او اعتماد کنی چون می دانی که سیمش وصل است به جایی که خطایی در آن راه ندارد و تمام حرکات، سکنات و گفتارش، حجت است، همین که به چشم زمینی واسطه فیض را می توانی درک کنی و ... خود هدیه بزرگی است به این قوم بلا دیده و انتظار کشیده با تجربه های وحشتناکی که از سایر حکومتها در طومار تجربه دارد.

امروز داشتم فکر می کردم اینکه همیشه خدا آدم را در انتظار می گذارد و همه چیز را حواله به آینده‌ای نزدیک می‌کند که برای زمینی های گرفتار زمان نزدیک به نظر نمی آید، چه سیاستی است؟ چرا همیشه می خواهد امیدواری در دل باشد و با چشم به راهی –که امتحان آسانی نیست- این بندگان بیچاره را می آزماید؟

اینطور که پیداست، تنها صبر جوهره آدمها را رو می کند. در قاموس خداوند راه ساده برای آدمی طراحی نشده است!

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0