وقتی نیست ...


 

1

چشمم که به اسم زیر عکس اعلامیه خورد، یاد یکی از دوستان دوران مدرسه افتادم. هم اسم او بود. خدا بیامرزی گفتم و فاتحه ای خواندم. در و دیوار را پر کرده بودند! کمی غیرعادی نبود؟ کمی بعد به نظرم رسید که شکل اعلامیه هم متفاوت است. یک اشتباه کرده بودم. تبلیغات شورایاری بودند نه اعلامیه فوت! خنده ام گرفت اما بعد فکر کردم خیلی بیراه فاتحه نخوانده بودم.

2

داشتم سوره یوسف می خواندم. «یعقوب گفت: وا اسفا بر یوسف. و چشمانش از اندوه سفید شد. اما خشم خود را فرو برد.» راستی چرا حضرت یعقوب سریال جمعه ها اینقدر عصبانی و همیشه در حال پرخاش است؟

3

چقدر مد شده که یک نفر را بیاوریم بنشانیم و او حرف بزند و بعد خوشحال شویم که یک برنامه ساخته‌ایم! تازه به هزار نفر که قبلا این کار را کرده‌ایم ایراد گرفته‌ایم و حالا خودمان همان اشکالها را داریم. بهتر نیست گاهی به جای آنکه وقت خودمان و دیگران را تلف کنیم، استراحتی بدهیم؟ شاید خدمتی باشد به مردم.

4

دیروز فیلم اره را دیدم. خشن بود، مرا یاد فیلم هفت می‌انداخت. البته خشن تر از آن است. اما یک حرف حسابی دارد، اینکه ما آدمها قدر زندگی را نمی‌دانیم. همیشه هم فکر می‌کنیم انتخاب اصلح کرده‌ایم اما گاهی فقط راه تباهی را تسریع می‌کنیم. آیا ملاکی نصب‌العینمان کرده‌ایم با می‌رویم و به هرچه رسیدیم چنگ می‌زنیم و گاهی لگدی می‌پرانیم و هرچه باداباد؟! خدا عاقبتمان را به خیر کند. عقل گاهی چیز خوبی است.

 

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0