وقتی نیست ...


مصاحبه 4

3- گشایش: قبل از شروع مصاحبه، اطلاعات پیشین لازم است. اینکه چرا آنجا هستید، هدفتان چیست، با اطلاعات می‌خواهید چه کنید، مصاحبه تان چقدر طول می‌کشد، .... شما باید این دید اولیه را به مصاحبه شونده بدهید.

4- شروع: اینجا دیگر همان خشت اول است. با نکته‌ای مثبت شروع کنید تا مسیر مصاحبه روان طی شود.

در این مرحله همان مباحث عمومی لازم است. یعنی فضای آرام و امنی ایجاد کنید. لبخند را فراموش نکنید. اگر بحث جدی است، جدی باشید.

می‌توانید از مصاحبه شونده بخواهید از هرجا که دوست دارد شروع کند. این کار به خصوص در بعضی موارد خاص که بحث عاطفی است، خیلی سریع جو مناسب را برایتان فراهم می‌کند.

4- بدنه مصاحبه: هیچوقت راضی نشوید سئوالاتی را از قبل به فرد بدهید. به خصوص اگر دارای منصبی است یا در مصاحبه شدن، حرفه‌ای است. در اینجور موارد کار شما سخت تر است. مطمئنا شروع این جور مصاحبه ها باید با ساختار شکنی خاصی همراه باشد تا کلیشه های او را بشکند و باور کند «این بار فرق دارد.» البته اگر واقعا می‌خواهید فرق داشته باشد!

* هیچ وقت به حافظه تان اعتماد نکنید. حتما ضبط همراه داشته باشد.

* در حین مصاحبه نکات مهم را تیتر وار یادداشت کنید. اما سعی نکنید کامل نت بردارید.

* چهار دانگ حواستان به حرفهای او باشد. چون قرار است شما از لا به لای حرفهای مطرح شده سئوالهاتان را درآورید یا جواب آنها را بگیرید.

 

مصاحبه مانند بازی شطرنج است. شما برنامه و حرکتهای خود را از قبل طراحی می‌کنید اما همه اینها تا حدودی به حرکت طرف مقابل شما هم بستگی دارد. مثل کاسپاروف بازی کنید؛ همیشه برنده!

 

5- انتهای مصاحبه: حواستان به زمان باشد. سعی کنید در زمانی که از قبل قول داده بودید، کار را جمع کنید. چند دقیقه ای هم برای خودتان وقت بگذارید که نوارها را برچسب بزنید، یادداشتهاتان را مرتب کنید و تفکرات و مسائل جانبی را یادداشت کنید.

انتهای مصاحبه را با جمله ای مناسب تمام کنید: شما می‌خواهید چیز دیگری اضافه کنید که در موردش حرف نزده باشیم؟

* تشکر فراموش نشود.

ادامه دارد...

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0