وقتی نیست ...


3

بعضی سئوالات طی مباحث پاسخ داده می‌شود.بعضی هم کمی صبر می‌خواهد تا درجای مناسب طرح گردد. اگر پاسخی نداده ام، دلیلش همینهاست. لطفا شماسئوالاتتان را طرح کنید. متشکرم.

 

2- برنامه پیشرو (advanced planning)؛ شما سئوالات استاندارد از پیش تعریف شده ندارید. پس باید درباره کاری که می‌خواهید انجام دهید، از پیش فکر کرده باشید. مثلا 5 تا 10 موضوع دارید که می‌خواهید مصاحبه‌تان آنها را پوشش دهد. روی کاغذی موضوعات را به صورت راهنما یادداشت کنید. این کار حداقل 2 حسن دارد: اول اینکه خط سیر مصاحبه در همان راستایی که می‌خواهید پیش می‌رود و گم نمی‌شوید. دوم اینکه چیزی را فراموش نمی‌کنید.

 

  • خیلیها قبل از اینکه درباره موضوعی به مصاحبه بروند، درباره آن مطالعه می‌کنند. این کار توصیه نمی‌شود. چون اطلاعات پیشین، مصاحبه کننده‌ را کور می‌کند و چون خودش خیلی چیزها را می‌داند، ناخودآگاه فکر می‌کند دیگران هم می‌دانند و بسیاری از زوایا ندیده و نشنیده می‌ماند. از دانش خودتان در مصاحبه استفاده کنید. موضوع را در حد مناسب گسترش دهید و سعی کنید چیزی تاریک نماند.
  • سئوالهایی هست که می‌توانید در شروع مصاحبه مطرح کنید و فضای لازم را برای ورود به بحث آماده کنید:

1-      کمی درباره خودت بگو

2-      بیایید درباره فلان موضوع صحبت کنید.

توجه کنید که این سئوالات شخصی، بی‌واسطه و مستقیم‌اند، جواب آنها بله و خیر نیست و واکنش بازی را به دنبال دارند.

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0