وقتی نیست ...


 

فرض کن سوار ماشین هستی، ماشین مال خودت است و فقط جا برای یک نفر دیگر دارد (ماشین دو نفره). فرض کن کنار خیابان بربخوری به یک پیرزن در حال مرگ، یک آدم نازنین که قبلا تو را یکبار نجات داده و خیلی مدیونش هستی و یک دوست عزیز که خیلی دوستش داری و دلت برایش تنگ شده. چه تصمیمی می‌گیری؟ کدام را سوار می‌کنی؟

تصمیم گیری همیشه کار پیچیده و سختی است. خیلی وقتها به نظر مسیر روشنی پیش رو داریم اما بعد از مدتی که از تصمیم می‌گذرد و نگاهمان وسعت می‌گیرد و ابعاد مختلف را بهتر می‌بینیم، فکر می‎کنیم راههای بهتری هم می‌توانست باشد. تجربه در اینجا مهم است، بصیرت می‌دهد.

حالا برگردیم به سئوال. اگر آخر انسان دوستی باشی، احتمالا پیرزن را انتخاب می‌کنی، اگر خراب رفیق باشی، دوست عزیزت را و اگر آخر مرام باشی احتمالا سعی می‌کنی از زیر دین بیرون بیایی. اما یک راه انسانی وجود دارد که شاید کمتر به ذهنمان برسد: می‌شود ماشین را به آنکه مدیونش هستی بدهی تا پیرزن را به بیمارستان برساند و بعد خودش به کارش برسد و خودت کنار دوستت لحظاتی بمانی.

اینکه خود مدار باشیم یا دیگران را به خودمان ترجیح بدهیم، در تصمیم گیریهایمان تاثیر عمیقی دارد؛ چیزی که باعث تفاوت رفتار آدمهاست. اگر ما در آن سالها (که خیلی هم دور نیست)، در خرمشهر بودیم، دیگران را سوار ماشینمان می‌کردیم و می‌آوردیمشان جایی دور از جنگ؟ بی‌اعتنا رد می‌شدیم؟ می‌ماندیم کنار آنهایی که دوستشان داشتیم و ماشین را به دیگرانی می‌دادیم که باید سوار شوند؟ نمی‌دانم.

تصمیم‌گیری کار پیچیده و سختی است. اما هر لحظه با این سخت پیچیده باید دست و پنجه نرم کرد. اما بهترین تصمیم از آن کسانی است که عاقل‌ترند.

 

پ.ن: در مثال مناقشه نیست!

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0