وقتی نیست ...


صدای پای آزادی

حکومت مطلقه محمدرضاشاه تثبیت شده بود، قرارداد الجزایر بین ایران و عراق اختلاف بین دو همسایه را حل کرده بود، روزی نبود که خارجیها برای دست بوسی نیایند، روابط حسنه ای برقرار بود، درآمد نفت چهاربرابر شده بود؛ بیست میلیارد در سال. درباریها هم جشنهای پرشوری برگزار می کردند. همه چیز عالی بود و پایه های حکومت پهلوی قرص.

اما صدای مردم گوش اعلیحضرت را آزار می داد. سانسورهای مطبوعاتی، حکومت نظامی، کشتار 17 شهریور و 13 آبان، همه برای برقراری امنیت و نظم بود. انگار مردم اینها را نمی‌خواستند!

تشکیل دولت نظامی ازهاری هم کاری از پیش نبرد. مردم اعتصاب کردند. اعتصاب شرکت نفتی ها کشور را فلج کرد. شاه از شاپور بختیار دعوت كرد بیاید و گوشه کار را بگیرد، شاید بعد از مدتها اتفاق خوبی بیفتد. بختیار پیشنهاد اعلیحضرت را به دو شرط قبول کرد: اختیار كامل و خروج شاه از كشور بعد از رأی اعتماد مجلسین به دولت. شاه قبول کرد و بختیار آمد. اما او هم نتوانست موجی را که راه افتاده بود، کنترل کند.

ناظران سیاسی برای حل این بحرانها پیشنهاد کردند که شاه از ایران خارج شود. فرح هم از فرصت استفاده کرد و از شاه خواست استعفا بدهد و مقام نیابت سلطنت را به او تفویض کند. اما شاه قبول نکرد و گفت این كار مشكلی را حل نمی کند.

26 دیماه 1357، شاه به همراه فرح با هلکوپتر وارد فرودگاه مهرآباد شد. بقیه اعضای خانواده سلطنت قبل تر از ایران رفته بودند. نخست وزیر، رؤسای مجلسین، وزیر دربار، رییس ستاد ارتش و گروهی از درباریها و وابستگانشان برای مشایعت آمده بودند.

مصاحبه كوتاه شاه با خبرنگاران پخش شد: «مدتی است احساس خستگی می كنم و احتیاج به استراحت دارم. ضمناً گفته بودم پس از این كه خیالم راحت شود و دولت مستقر گردد، به مسافرت خواهم رفت. این سفر اكنون آغاز می شود و تهران را به سوی آسوان در مصر ترك می كنم. امروز با رأی مجلس شورای ملی كه پس از رأی سنا داده شد، امیدوارم كه دولت بتواند هم به جبران گذشته و هم در پایه گذاری آینده موفق شود. مدت این سفر بستگی به حالت من دارد و در حال حاضر دقیقاً نمی توانم آن را تعیین كنم.»

ساعت 12:30 بعدازظهر، شاه و همسرش تهران را به مقصد مصر ترك كردند. آن روز شاه گریست از غم دوری و مردم گریستند از شادی آزادی که در راه بود.


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0