وقتی نیست ...


ارزشهای مدرن

چه شد که تصوراتمان این همه تغییر کرد؟

همیشه این سئوال را پرسیده ام و هنوز جوابی برایش پیدا نکرده ام. از مسائل کوچک تا بزرگ، از مفاهیم ذهنی تا بیرونی و مواجهه مان با عالم خارج.

چند روز پیش داشتم کار یکی از بچه ها را می خواندم که زندگینامه یکی از بزرگان بود و قرار است چاپ شود. از آن روز باز این فکر مثل خوره افتاده به جانم. فکر کن که حتا تصورمان از زندگی مشترک، توقعمان از همسر و نگاهمان به عشق نسبت به قبلترها خیلی فرق کرده است. ارزشها و عشقهامان مدرن شده و تعریفمان از آدمها و زندگی هم.

این روزها عاشقی کردن یعنی هر روز قربان صدقه هم رفتن و کنار هم بودن (فیزیکی)، تظاهر کردن به فهمیدن و درک یکدیگر، احساس فعالیت کردن برای زندگی، دیدن زحمات خود، زیر ذره‌بین بردن رفتارها، خرده گیری، حذف اطرافیان و معطوف شدن همه حواس و احساسات به فقط من!

تا جایی که می فهمم اینطور بودن آرامشی به همراه نخواهد آورد، همینطور که با همه ارتباطهای عاشقانه امروزی، ناآرامی زندگیها کم نیست.

روزگاری آدمها نگاه هم را می خواندند، حتا اگر دور بودند، از دل هم خبر داشتند، نمی توانستند ببینند به پای دیگری، حتا وابستگان او خاری برود، راه دلها به هم باز بود، بخاطر ارزشها، بخاطر چیزی دیگر نه بخاطر "خودم و خودت" زندگیها شکل می گرفت. بخاطر همین، چون خط کشی وجود داشت کم کم تعادل ایجاد می شد و هر دو در یک راه، به هم نزدیک می شدند.

این روزها این حرفها کلیشه اند! دیگران مخل آسایش اند. برای آنکه به آرامش برسی باید تدابیر عجیب و پیچیده داشته باشی والا محکومی به بی سیاستی. گاهی باید قیافه بگیری یا سعی کنی حرفت را به کرسی بنشانی یا اقتدارت را به اثبات برسانی. و هزار و یک راه غیر انسانی دیگر که لازمه یک زندگی آرمانی است!

هنوز خوب نمی دانم. اما می دانم این روش زندگی همه مان را تلف خواهد کرد. ما یک خانواده ایم که از هم الگو می گیریم، می آموزیم و رشد می کنیم. آرامش من و تو به هم وابسته است.

شاید باید تعریفمان را از خود تغییر دهیم، کمی خدا را در تعریفهامان وارد کنیم و چیزهایی بیرون از "من و تو" را خط مشی زندگیمان قرار دهیم. هنوز خوب نمی دانم.

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0