وقتی نیست ...


 

 

سی تا بچه تخس داشته باشی که یکی از یکی زبان درازتر و مزه پران تر، چه کار کنی بهتر است؟ سعی می کنم گاهی سکوت کنم و گاهی دهان به دهانشان بشوم و کم نیاورم. نمی دانم کار درستی است یا نه. اما درست ترش را پیدا نکرده ام. با این کار می شوم یکی مثل خودشان- البته با حفظ یک فاصله که خدا را شکر فعلا شکسته نشده!

یکی مثل خودشان که گاهی باید حرف شنوی داشته باشند. با همه شیطنت های بچه گانه شان، بی جنبه نیستند. هنوز حیای پنهانی سرکلاس نشستن بعد از ساعت مقرر را در خود دارند! به هر حال کاری نمی شود کرد. به نظرم زندگی مسالمت آمیز و کمی دوستانه بهتر از بزرگی کردنی است که شخصیت بچه ها را خرد کند؛ همان کاری که متاسفانه بعضی اساتید می کنند. شاید حق داشته باشند. راستش مرز استاد و شاگردی یه جورهایی مخدوش شده. باید لم جدیدی به خرج داد که حداقل به خودت هم سخت نگذرد و از چشم دانشجوها هم نیفتی و بتوانی گاهی با چپ نگاه کردن، سرجایشان بنشانی.

خلاصه که با این رشد بی رویه دانشگاهها و بالا بردن ظرفیت ها اتفاقهای خیلی بدی در حال وقوع است. اگر همه مضراتش را کنار بگذاریم یکیش این است که تا چند سال پیش اگر می گفتی دانشجو یا درس خوانده ای، می شد حدس هایی زد (البته همیشه استثنا وجود داشته). مثلا اینکه سر طرف به درس بوده و احتمالا بچه سالمی است و اهل فکر و حتما با عوام فرقهایی دارد و درباره مسایل دور و برش دغدغه هایی دارد و مواضعی و حرفهایی برای گفتن. خلاصه که هویت مستقلی دارد. اما حالا اینطور نیست. اساتید باید اول از همه یاد بگیرند چطور با دانشجوهاشان ارتباط برقرار کنند و بتوانند جواب زبانشان را بدهند و با تکه های رایج در محافلشان آشنا باشند. درس گفتن می ماند در مرحله آخر. چون کم اند دانشجویانی که بخاطر لذت از درس به حرفهایت گوش بدهند!

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0