وقتی نیست ...


 

همکارم از دخترش، سحر، دلخور است. همیشه اینطور بوده. سحر با خانواده اش خیلی فرق دارد. مادر و پدرش تحصیلکرده اند و عاشق درس و پیشرفت علمی. اما سحر عاشق هنر است و ادبیات و بازیگری. هرچه پول خرج کلاس زبان و ورزش و تقویت ریاضی اش کرده اند، فایده نداشته.  کوچکتر که بود به صراحت خودش می گفت «حالا که اسمم را نوشته اید می روم. اما فایده ندارد. پولتان را دور ریخته اید!»

حالا کلاس دوم راهنمایی است. عاقلتر و سربه زیر تر شده. اما تربیت مدرسه معظم، او را به همه علایقش بی تفاوت کرده. مقاومتی هم نمی کند. گرایشات مذهبی، از آن نوعی که خیلی هم قابل فهم نیست و به اصطلاح می گوییم تعصبات کور، دامنگیرش شده و دمار از روزگار خانواده اش درآورده! وسواسی عجیب پیدا کرده و آب و آب کشی راه انداخته و همه اعتقادات خانواده اش را هم برده زیر سئوال.

همکارم چند روزی خیلی توی هم بود. کلی درد دل کرد و باهم حرف زدیم. آخر برای اینکه کمی فضایش عوض شود، به خنده گفتم: اصلا نگران نباشید. خیلی از روشنفکران ما اینطوری بوده اند. افراط و تفریط داشته اند. کم کم راهشان را پیدا کرده اند. جلال آل احمد توی یک دوره ای هر روز صبح برای نمازش غسل می کرد، نمازهای غلیظی می خواند و یک پا حاجی بود. بعد کمی هم از اونور افتاد. کم کم متعادل تر شد. فضایشان باز بود. تجربه کردند. راهشان را پیدا کردند. خیلیهاشان اینطوری بودند. خندید و گفت: خدا عاقبتمان را به خیر کند.

خلاصه که حالا می خواهند او را در یک مدرسه عادی ثبت نام کنند. واقعا نظام آموزشی ما با استعدادها، خلاقیت، روح و اندیشه بچه ها چه کار می کنند! اصلا اگر بچه هامان مدرسه نروند چه می شود؟

 

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0