وقتی نیست ...


 

آقا ابراهيم يك چرخ دستي داشت و باقالي مي‌فروخت. ما كه از مدرسه تعطيل مي‌شديم او را مي‌ديديم كه با چرخش سر كوچه مدرسه منتظر مشتري‌ است. بچه‌ها مي‌ريختند دورش و ما كه بچه‌هاي حرف گوش كني بوديم و حرف بزرگترها آويزه گوشمان بود، از ترس ورود ميكروب به بدنمان طرف او نمي‌رفتيم! هوا كه گرم مي‌شد، باقالي‌ها به آب آلبالو تبديل مي‌شد. آب آلبالوهاي قرمز توي آن ليوانهاي چندبار دهان خورده كه يك قلمبه يخ هم وسطش غل مي‌خورد، دهانمان را آب مي‌انداخت.

عاقلتر كه شديم و فهميديم هميشه هم نبايد به حرف بزرگترها گوش داد، وسوسه آب آلبالوها كار خودش را كرد. ما هم آلوده شديم. اما زياد فرصت تجربه‌اش را نداشتيم. چون ابراهيم آقا به صرافت افتاد برود دنبال يك شغل نون و آب دار. چرخ دستيش را فروخت و پيش حسين آقا سبزي فروش شاگرد شد. (البته حسين آقا فقط سبزي نمي‌فروشد. ميوه فروشي بزرگي دارد. نمي‌دانم چرا شهرتش سبزي فروشي است!) شايد هم به خاطر دخترهاي قد و نيم قدش، كه من هيچ وقت نتوانستم تشخيص بدهم كدام دخترش چندمي‌است، مجبور به اين انتخاب بود.

امروز بعد از مدتها ديدمش. پير شده و حتا پشتش كمي خميده است. چشمهايش مثل آنروزها كه بچه‌ها دوره‌اش مي‌كردند، برق نمي‌زند و صدايش را بالا نمي‌برد. آرامتر به نظر می‌رسيد. احتمالا چانه زدن با آدم بزرگها که سری در حساب و کتاب دارند، نبايد آسان باشد. 

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0