وقتی نیست ...


 

 بچه ها صدای ماشین پدر را می شناختند. منتظر می ماندند. دکتر ماشین را کنار در شمالی خانه پارک می کرد، کلید می انداخت و در اتاق را باز می کرد و صدا می زد «احمد، علی، بیاین کمک بابایی.» آنها می دویدند و پاکتهای بزرگ میوه و گوشت تازه را از دستش می گرفتند و می بردند آشپزخانه.

پدر را کم می دیدند؛ چند ساعت شب و صبحهای زود. بعد از نماز صبح دو زانو می نشست و بلند قرآن می خواند. احمد و علی دوست داشتند بنشینند روی پای پدر و آیه های قرآن را که او با ترتیل می خواند گوش کنند. از کتاب انگلیسی قطورش که عکسهای عجیب و غریب داشت و هر روز بعد از قرآن چند صفحه اش را مرور می کرد، سر درنمی آوردند. فقط دلشان می خواست زودتر تمامش کند تا باهم بروند حیاط و کمی ورزش کنند و دور باغچه و استخر بدوند. بعد از صبحانه تا پدر کت و شلوار طوسیش را که یک هوا از پیرهنش تیره تر بود، بپوشد، کراواتش را مرتب کند، موهایش را شانه بزند و کفشش را دستمال بکشد، سوییچ ماشین را بر می داشتند و ماشین را روشن می کردند تا گرم شود.

خوش ترین روز برایشان روزی بود که با پدر به مطب می رفتند. سر اینکه این بار نوبت احمد است یا علی دعواشان می شد. اغلب دوتایی باهم می رفتند. با او بهشان خوش می گذشت. مادر می خواست مواظبشان باشد اما همراه پدر که بودند، می توانستند آتش بسوزانند. مطب پدر قلمرو پادشاهی شان بود. پنبه های الکلی مطب را می بردند بالای پشت بام و آتش می زدند و گل آتش را که درون پنبه سرخ می شد تماشا می کردند.

 

زندگینامه دکتر فیاض بخش را بعد از دوسال، تمام کردم! مصاحبه ها بیشتر از همه وقت گرفت. تشخیص درستی حرفها و کم کردن غلوها هم که جای خودش را داشت. کار کردن درباره این جور آدمها سخت است. آدمها هرچه معمولی تر باشند، دسترس پذیرترند. به هرحال کار کوچک، اما خوبی است. کسی تا به حال سراغ او نرفته و همین باعث شده موضوع بکر بماند. امیدواریم سالگرد (هفتم تیر) کتاب درآید.

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0