وقتی نیست ...


کمی، فقط کمی ... اجازه هست؟

 

جلوی دانشگاه تهران شلوغ بود. کمی بعد راه افتادند. جلوی جمع یک سگ و چهار قاطر را می بردند. به سگ پرچم اسراییل پوشانده بودند و به قاطرها پرچم آمریکا، انگلیس، فرانسه و دانمارک. جمعیت (که البته خیلی هم زیاد نبودند) شعار می دادند و می رفتند.

بعضی از شیرینی فروشیها روی  شیرینی دانمارکی ضربدر کشیده اند و نوشته اند: گل محمدی. دلم می لرزد. همانطور که وقتی اخبارگوها بعد از بسم الله، بر محمد و آلش صلوات می فرستند، می لرزد. چون تاریخ باب شدنش تلخ بود.

.... این روزها همه مان زیاد می بینیم و می شنویم. بگذریم. فقط اینکه یادمان باشد: جواب «های»، «هوی» است؛ یعنی چیزی از همان جنس.

در برنامه بودجه سال 85، خیلی اتفاقها افتاده که کم و بیش می دانیم. خیلی حرفها را چون نمی توانیم رک و راست بگوییم، زیر لحاف بودجه و برنامه های حیاتی دیگر قایم می کنیم (خب مردم که فعلا نمی فهمند!). مثلا برای ما افت دارد بگوییم: پدر من، اگر به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم، در کنار سودهایش، هزار عاقبت شوم برای ما که بلد نیستیم فرهنگ سازی کنیم، بلد نیستیم تولیدگر باشیم و بلد نیستیم از خودمان و منابعمان استفاده کنیم به همراه دارد. پس بهتر است زیرکانه در برنامه بودجه که حداقل اکثریت از آن چیزی سر در نمی آورند یک کارهایی بکنیم.

در برنامه بودجه، مقداری برای مقابله با توطئه های آمریکا در نظرگرفته شده که رقمش محرمانه است (احتمالا از سال بعد بیشتر شاهد اینگونه ابتکارات فوق الذکر در جمع مخلصان خاص خواهیم بود).

استقلال چيز خوبی است. به شرط آنکه وجود داشته باشد يا برای به دست آوردنش کمی قدمی برداريم و فقط در شعارها نماند.

چمران می گوید: خدایا مرا یاری کن آنقدر پایه علمی‌ام قوی باشد که موجب سرکوفت بیگانگان نباشد و آنها بر من برتری نیابند.

می گویند هنگام ظهور لزوما همه نشانه هایی که به عنوان علائم ظهور نقل شده، رخ نمی دهند. اما یک چیز مسلم است. حتما گروههای کثیری از مساجد برضد امام (عجل الله) خروج می کنند.

خداوند عاقبتمان را به خیر کند.

 

 

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0