وقتی نیست ...


 

من و وسرا هم را دير پيدا كرديم؛ سال آخر دانشگاه. وسرا ورودي سال قبل از من بود و سال آخر درسهايي كه برداشتيم تقريبا يكي بود. به بهانه درس خواندن، مي‌نشستيم كنار هم و از بحثهاي كوانتوم مي‌رسيديم به هزار و يك چيز ديگر. يادم نيست چه شد كه اينقدر با هم دوست شديم. او هم يادش نيست. اما شبهايي كه تا صبح مي‌نشستيم، او نيچه مي‌خواند يا از روانشناسي و كف بيني و فال قهوه كه معتادش بود مي گفت و يا تجربه‌هاي جديدمان را تعريف مي‌كرديم هيچ وقت فراموشمان نمي‌شود. اتاق وسرا پر بود از درناهاي كاغذي در اندازه‌هاي مختلف و شمعهاي فانتزي. شبهايي كه پيش هم مي‌مانديم  (و حيف که کم پيش آمد) از آن غذاهاي عجيب و غريب مي‌پخت و كلي از مزاياي گياه‌خواري برايم مي‌گفت. من مشتري پر و پا قرص غذاهايش بودم!

وسرا دو سال است كانادا زندگي مي‌كند. هميشه عشق بود برود و رفت. شايد پنج بار خداحافظي كرديم و باز بهش ويزا ندادند و برگشت. آخرين بار كه رفتنش قطعي بود، يازده سپتامبر آمد و همه چيز را خراب كرد. تا اينكه سر همان گردهمايي كذايي بچه‌هاي دانشگاه در تورنتو رفت و ماندگار شد.

دوسال است كه فقط با ايميل و چت ازهم خبر داريم. وسرا تنها دوستي است كه هنوز دوست دارد از ايران، از من، از بقيه دوستان و اتفاقات جديد دانشگاه بداند. از خودش مي‌گويد و از دلتنگيهايش و حتا تصورات اشتباهاتي كه درباره آنجا و روابط ادمهايش داشت. وسرا آنجا تنهاست. چون همرنگ آدمهاي دور و برش نيست و آنقدر غرور دارد كه حاضر نيست جور ديگري باشد. هنوز به اينطور بودنش ايمان دارد.

سه ماه است كه از هم كم خبر داريم. فرصت چت كردن نداشته‌ايم. او شاگرد اول است و كلي پروژه دارد! دلم يك عالمه تنگ شده. نگرانم كه وسرا هم مثل طاهره و راضيه و غزال و بقيه بچه‌ها كم‌كم محو شود و ديگر حرفي براي گفتن باهم نداشته باشيم. هرچند وسرا با همه اين آدمها فرق دارد. امروز خيلي يادش بودم. اگر ايران بود با يك تلفن، قرار مي‌گذاشتيم كه هم را ببينيم و بنشينيم كنار هم و از هر چه كه دوست داريم بگوييم و بشنويم. حالا براي ديدن يك روز وسرا بايد حداقل چهارسال ديگر صبر كنم.

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0