وقتی نیست ...


 

اين روزها همه جا صحبت از عراق است و زندان ابوغريب، صحبت از فجايع آمريکا در زندانهای عراق و صحنه هايی که تلويزيون پخش می‌کند و خدا می‌داند پشت اين صحنه ها چيست!

هنوز خيلی نگذشته. خودم ديدم، با چشمهای خودم که تلويزيون تصاوير شادی مردم عراق را نشان می‌داد. چه شور و هيجانی از ورود امريکايی ها داشتند، چه استقبالی می‌کردند. خودم شنيدم از تريبون نماز جمعه تهران که گفتند: ما هم در اين شادی شريک هستيم! و من چقدر گريستم. آزادی؟!

زائرين از کربلا می‌آمدند و يکی از سوغاتی که داشتند تعريف و تمجيد از مهربانی آمريکايی ها بود. و اينکه عراقی ها با چه احترام و اکرامی با آنها برخورد می‌کنند. و از مشورت و کمکهای بی دريغ سربازان آمريکايی می‌گفتند! همه به به و چه چه می‌کردند و من می‌گريستم. مهربانی؟!

هنوز لبخندهای شادی عراقيها خشک نشده. هنوز استبداد صدام فراموش نشده. حالا همه جور ديگر کری می‌خوانند.

می‌گويند قصه نيل تا فرات ... و باز هم آنقدر در خواب هستند که همان تجربه تکرار می‌شود. زمينها به سرعت خريد و فروش می‌شود و باز هم ثابت می‌شود کسی که از پس قرنها پشت علی را خالی گذاشت، هنوز همان است که بود، عرب جاهلی.

حتا اگر فراموش کنم همين برادران عراقی روزی پدران و برادران ما را کشتند و به زنان ما تجاوز کردند -و چه ها که نکردند که هنوز تاوانشان را پس می‌دهيم- نمی‌توانم بپذيرم برای کسی که خود ظلم را می‌پذيرد بايد دل سوزاند. عراق که بدتر از خرمشهر ما نبود.

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0