وقتی نیست ...


 

معمولا دندان عقل خيلي مكافات دارد. از پانزده شانزده سالگي شروع مي كند به در آمدن. اما هيچ خبري ازش نمي شود! هر از گاهي لثه ورم مي كند. خوردن سخت مي شود. درد مي كند. اما بعد همه چيز مثل سابق مي شود. دير در مي‌آيد. از وقتي هم كه در مي‌آيد، بايد خيلي مواظبتش كرد. چون اگر خوب مسواك نخورد، زود خراب مي‌شود. پايه ي محكم و درشتي دارد. جراحي كردنش سخت است. كار هر دكتري هم نيست.

رفته بودم دندانپزشكي. معاينه‌ام كرد و گفت: بايد زودتر دندانهاي عقلت را بكشي. فكت كوچك است و به دندانهاي ديگرت فشار مي ‌آورد. همه نامرتب مي شوند. هنوز دندانهايم در نيامده بود. بايد جراحي مي شد! عكس انداختم. چه عكسي. دندانهاي عقلم بجاي اينكه عمودي باشند، افقي بودند! خيلي خنده دار بود. عكس را به هر كس مي رسيدم نشان مي دادم. چقدر متلك شنيدم، بماند.

خلاصه جراحي شدند. چند روز لپم بنفش بود، هي رنگ عوض كرد تا شد صورتي. آن چند روز چه درد عجيبي داشت. اصلا مخم مي‌ كوبيد! من هم از روي كله شقي حاضر نبودم قرص بخورم.

به هرحال عقل درآوردن چيز سختي است. آدمها اين همه زجر مي‌كشند و زندگي مي‌كنند كه عقل در بياورند. اما خيلي وقتها آنقدر كه بايد مراقبت نمي كنند. يا در نيامده دخلش مي آيد، يا در مي آيد و نفهميده از دستش مي دهند. گاهي اصلا عقل از بن خراب است و بايد از خيرش گذشت!

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0