وقتی نیست ...


 

مسيح، عيساي مريم، مصائب مسيح. مصائب مسيح را امروز بعدازظهر ديدم. عجيب بود، تلخ و دردناك و گاهي غيرقابل تحمل. مگر توان آدميزاد چقدر است كه اين همه درد و رنج را ببيند و سكوت كند؟ بيشتر از همه همين آرامش و صبوري مسيح فيلم را و تاثير آنرا عميق مي‌كرد و گاه غير قابل باور.

لحظات باعظمتي دارد اين فيلم. در لحظه مرگ مسيح يك قطره اشك خدا به زمين مي‌افتد. زمين مي‌لرزد اما باز هم ادتمه پيدا مي‌كند. همه چيز. دنيا دنياست. مي‌ماند. مثل هميشه. تا قيامت. همانقدر كريه، همانقدر سنگدل و همانقدر اسرار آميز.

مريم در همه لحظات هست. مي‌بيند و آنگاه كه توان مسيح كم مي‌شود نزديكش مي‌رود و مسيح برمي‌خيزد. مسيح صليب خود را بردوش مي‌كشد و بعد از اتمام كار كه همه پراكنده مي‌شوند، مريم خود را پاي صليب مي‌رساند: «قلب تو قلب من است. من مي‌ميرم اگر تو بروي.» و مسيح اشاره مي‌كند به مردي كه از مومنان است و در همه فيلم همراه مريم است و پشت سر او ايستاده. مي‌گويد: «آرام باش. تو مادر اويي. پسر تو پشت تست و محافظ تو.» و مسيح بعد از سه روز برمي‌گردد همانطور كه گفته بود. فيلم فيدبكهاي جالبي دارد. لحظات شام آخر، پيشگوييهايي به پيتر و يهودا، خوراندن نان و شراب به حواريون. خاطره مادر از كودكي عيسي در هنگام زمين خوردن او. محل موعظه مسيح كه حالا قرار است بر آن مصلوب شود....

يكي از صحنه‌هاي عجيب فيلم همان لحظه‌هاي بعد از مصلوب شدن اوست. همزمان سه نفر مصلوب مي‌شوند: مسيح، يكي كه مومن به اوست و يكي كافر به او. مسيح با تضرع و مهرباني به خدا مي‌گويد: «پدر، اينان (يهوديان) نمي‌فهمند چه مي‌كنند.» مومن مصلوب به يكي از بزرگان يهود كه در همان نزديكي است خطاب مي‌كند: «مي‌شنوي؟ او شما را دعا مي‌كند!» و مي‌گريد. بعد رو به مسيح مي‌گويد: «مرا نزد خدايت به ياد آور.» و مسيح آمين مي‌گويد.

زيباست! در ظاهر پر از خشونت است اما زيباست. آدمهاي بزرگ، بزرگ‌اند چون در لجنزار دنيا مي‌درخشند مثل نيلوفر آبي در مرداب.

 


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0