وقتی نیست ...


مجلس سوم

 

از ویژگیهای نبرد امام حسین که آن را اندوهبارتر می سازد این بود که دشمنانش قوانین بسیاری را که حتی در پیکار با کافران میبایست رعایت میشد زیرپا گذاشتند:
* نباید در ماههای حرام هیچ نبردی آغاز گردد...
* در نبرد با کافران نیز کودکان و زنان را به خاک و خون نمیکشند و نمیکشند. ولی یزیدیان کودک شیرخواره را به هنگام آنکه او را می بوسید کشتند...
* در نبرد نبایست زمین دشمن را به آتش کشید.
* در عرب رسم اینست که در نبرد تن به تن چند تن به یکباره بر یک رزم آور حمله ور نمیشوند...
* نبرد را هنگام عصر می آغازیدند تا نبرد به درازا نینجامد تا به نابودی شماری از دو سپاه نکشد...
* سر بریده هیچ کس از میدان نبرد بیرون نمیرفت هرچند بریدن سر کاری دلیرانه بود.
* بزرگ کافران را پیش از کشتن غارت نمیکنند....
* بدن کشته شده دشمن را تکه تکه نمیکنند - حتا بعد از احد و مثله شدن حمزه ابوسفیان گفت من چنین فرمانی ندادم...
* نبایست زنان اسیرشده را بر مردان کشته شده آنان عبور داد...
* زنان فرمانروایان سپاه کفر اگر به بند کشیده شوند نباید نقاب از چهره شان برکشید...

پ.ن: چون علی عمروبن عبدود را کشت، جامه و جنگ افزار و حتی زره او را غارت نبرد. فرمود: این بزرگ قوم خویش بود و دوست نداشتم حرمتش را درهم شکنم. 
خواهر عمروبن عبدود چون به بالینش رسید شادمان شد و سرود: هماورد و کشنده برادرم کسی است که نتوان بر او عیبی گرفت. و از دیرباز همگان گویند او یگانه مرد شهر است. و من میدانم اگر کشنده اش چوپان زاده پست تبار با چهره لک دار و سفله ترین مردم بود - شمر- خواهرش چه میکرد و چقدر پریشان میشد.

کتاب امام حسین اینگونه بود (ترجمه خصائص الحسینیه), از شیخ جعفر شوشتری،  با اندکی تلخیص، ص 77 تا 80


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0