وقتی نیست ...


درد بی صاحبی...

1

عید است اما دلهای ما شاد نیست، انگار غربت را این روزها بهتر درک می کنیم وقتی می بینیم این همه مسلمان به مسلخ می روند به دست ظاهرا مسلمانانی و باز هم آب از آب تکان نمی خورد و کسی نیست که داد مظلوم بازگیرد.

2

عید است و در روز جمعه؛ عید در عید است اما دلهای ما شاد نیست. انگار نطفه غمی که به انتظار ختم می شود، به نیاز واقعی به صاحب، دارد کم کم شکل می گیرد.

3

استادم می گفت: آدمها به اندازه مجالی که دارند رخ می نمایانند؛ نفسانیت خود را جولان می دهند. به اندازه ای که قدرت داشته باشند، قدرت نمایی می کنند. می گفت مراقب باشید که از انسانیت دور نشوید و نهایت نبود انسانیت قتل نفس است...

4

به حرفهای استادم که فکر می کنم گاهی خوف یرم می دارم: مریم به اندازه کوچکی خودش می تواند خطرناک باشد، دل کسی را بشکند و به روی خودش نیاورد که هیچ، حتی دلش خنک شود، یعنی به عمد چنین کند... مریم به خاطر جایگاهش حق کسی را ضایع کند و با جمله قانون می گوید خودش را آرام کند... مریم رقیب خودش را از صحنه حذف کند و خودش را به این راضی کند که صحنه رقابت دوستی نمی شناسد... مریم به کسی به هر دلیلی برچسب بزند و بعد بایستد کنار و بر درایت و بصیرتش آفرین بگوید... مریم هزار کار خرد و کلان غیر انسانی بکند با هزار توجیه آراسته مردم پسند و وای بر او روزی که بر پله بالاتر نردبان بنشیند...

5

گاهی فکر می کنم اگر قدرتم به اندازه ظالمان بزرگ تاریخ بود آنقدر انسان بودم که کاری غیر از آنچه آنها می کنند انجام دهم؟! جوابش را مدتهاست با خودم تکرار می کنم: نظام منفعتی که روز به روز در ما در زندگی شخصی گرفته تا زندگی اجتماعی مان شکل می گیرد، غافلانه ما را به راحتی از شاقول انسانیت دور می کند و ما به دنبال آن دجال می دویم... خداوند مرا از نفسانیت دور کند، مرا حفظ حرمت حرم دلها بیاموزد تا حفظ حرمت حریم الهی را بیاموزم- آمین


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0