وقتی نیست ...


روزهایی که میگذرد...

1

این روزها چیزهایی از کنار گوشم گذشته که وقتی به دقت نگاهشان میکنم از خودم تعجب میکنم و بعد خدا را شکر میکنم که اگر من حماقت میکنم او حواسش هست! اما خجالت هم میکشم که یعنی من هنوز این همه نادانم؟! باز به این دل خوش میکنم که آدمیزاده ای هستم که در مسیر تجربه و انشاءالله توکل، دارم مسیری را طی میکنم و خداوند هم خدایی می کند و بنا بر رب بودنش هدایت می کند و به قول استادم ربی که رحمتش بر غضبش سبقت دارد... یاد خوابی می افتم که سالها پیش بعد از فوت استاد جعفری دیدم: سوار بر تختی روان بود و خدم و حشمی او را می بردند. گفت: من به اینجا نرسیدم مگر با توسل... با خودم فکر میکنم حواسم باید باشد که نه وقت حاجت، بلکه در هر لحظه باید توسل داشت. و مگر لحظه ای هست که حاجتمند نباشیم؛ ما فقیران درگاهش...

2

در حال بررسی آمارهای جذب دانشجویان دکتری در ده سال اخیرم. برخلاف تصورم کاری است بسیار دشوار و وقت گیر! باید مراقب باشم خطا نکنم در تحلیل و جمع و تفریق و ... بیش از 16 هزار رکورد است که در حال بررسی هستم. دسته بندی شان هم قصه ای دارد. بماند... اما هی فکر می کنم چقدر گتره ای و کتره ایست. حتی اماری که از دانشگاههای معتبرمان مثل تهران و شریف دارم مضحک اند. فکر می کنم چقدر بد که ما با داشتن خدایی که این همه دنیا را به نظم آفریده و برنامه ریزی دارد و اگر به دید ما خرق عادتی میکند، حتما حکمتی دارد و اینکه برنامه زندگی منظمی هم برایمان فرستاده باز این همه بی نظم و بی برنامه ایم! آن هم در جایی که اداره کنندگان خود مدعی اند. یقین کرده ام که آنچه از ماست بر ماست. و عجب خلیفه ایم شده ایم. شرمنده میشوم وقتی می بینم دنیا را به مایی سپرد که این همه بی تدبیریم. و به تنها چیزی که نمی اندیشیم همین تدبیر است. وظیفه شرعی و تکوینی که بماند، حتی به وظایف ملی خودمان هم فکر نمی کنیم. چرا و چگونه ما شدیم؟

3

دوست دارم در جایی که هستم، در جایی که قرار می گیرم راست قامت باشم. یعنی علاوه بر اینکه درست سرجایم باشم، درست کار کنم، درست مشی کنم و درست رفتار کنم. دارم به این فکر میکنم تعهد و تخصص چقدر برای این دنیا لازم اند و اگر یکی نباشد، دیگری چقدر ضربه بزرگی میزند. و اینجاست که جداییهای اجتماعی ما ظهور کرده است؛ دقیقا جایی که این دو باهم نبوده اند. هرچند اگر به معنی دقیق کلمه دقت کنیم، تخصص (به معنی علم نافع) باید تعهد اور باشد و متعهدی که بدون تخصص کاری می پذیرد حتما در ادعای تعهدش باید شک کرد... کاش کمی به بار الفاظ دقت کنیم.

4

نوشتم... چند وقتی است ننوشته ام... چند پاره نیستند در ذات هرچند در ظاهر کمی چندپاره به نظر برسند. حالا که نوشته ام و میخوانم که نقطه پایانی را بگذارم، نخ تسبیحشان را یک کلام میدانم: کاش از تفکرمان استفاده کنیم و به این فکر کنیم چرا گفت یکساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است؟ این کدام تفکر است؟ کدام تفکر که احتمالا دنیا و آخرتمان را آباد خواهد کرد؟ ...


مریم برادران

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مریم برادران


نویسندگان
مریم برادران


آرشیو من
خرداد ٩٦
اردیبهشت ٩٦
فروردین ٩٦
اسفند ٩٥
بهمن ٩٥
آذر ٩٥
مهر ٩٥
شهریور ٩٥
تیر ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
فروردین ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
اسفند ٩۳
بهمن ٩۳
دی ٩۳
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢


لینک دوستان
GOODREADERS
تجربه های مدیریتی من
دیکشنری
ليست وبلاگ ها
قالب هاي وبلاگ
اخبار ایران
فناوری اطلاعات
پردیس من


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0